محفل دل های بی ریا
 
جدیدترین یادداشت‌ها
 
آرزو ...

و من به دیدار محبوب می روم ...بعدا نوشت : دیدار روی ماه تو از نزدیک، حسرتی بود که به دلم ماند ...

تنها تسکین دل خسته ام، عزاداری ارباب در جوار نفس های تو بود

برچسب‌ها: دلنوشته های من
(0 لایک)